050 850 3710 studio@salonlab.nl

Privacy

PRIVACY STATEMENT SALONLAB

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de (mobiele) websites (thans www.salonhub.nl, salonlabz13.sg-host.com, www.kapper.online) en ontvangers van online mailingen van Salonhub B.V. en Salonlab B.V. Hierna ieder voor zich en gezamenlijk: Salonhub.

Salonhub respecteert jouw privacy en zal zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens omgaan. Salonhub houdt zich daarbij aan de geldende privacy wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Neem voor vragen contact op met privacy@salonhub.nl of kijk op een van onze websites.


Grondslag en doel gegevensverwerking

De op onze (mobiele) website ingevoerde gegevens worden gebruikt en bewaard ten behoeve van:

 • Het beantwoorden van jouw vraag of verzoek of het afhandelen van jouw klacht;
 • Het dienen van een gerechtvaardigd belang van Salonhub, zoals een goede bedrijfsvoering, reclame en direct marketing doeleinden en het aanbieden van verwante producten en diensten;
 • Klanttevredenheidsonderzoeken. Salonhub kan ook een andere partij vragen om dit voor haar te doen;
 • Ter verbetering van de kwaliteit van de producten en diensten van Salonhub;
 • Ter verbetering van de website van Salonhub;
 • Anonieme verwerking voor statistische en wetenschappelijke doeleinden;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen van Salonhub.


Welke gegevens?

Salonhub verwerkt de volgende gegevens bij gebruik van onze (mobiele) website:

 • Door jou ingevuld in een contactscherm:
  • Bedrijfsnaam
  • Vestigingsplaats
  • voor- en achternaam van de contactpersoon
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Gegevens over je activiteiten op onze website
 • Overige gegevens:
  • Gegevens over jouw surfgedrag op onze site;
  • IP-adres internetbrowser en apparaattype.


Cookies

Salonhub gebruikt de volgende soorten cookies:

 1. Analytische cookies, namelijk Google Analytics.

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Je kunt deze cookies uitzetten via je browser.

Salonhub geeft je de mogelijkheid om de informatie aanwezig op de websites te delen via social media. Daarvoor kan je gebruik maken van de social media buttons. Als je op een van deze buttons klikt, word je doorverwezen naar de website van de betreffende social media partij. Zodra je doorklikt plaatsen zij cookies. Meer informatie over deze cookies vind je op hun eigen website: FacebookLinkedInTwitter en Instagram.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Salonhub gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Salonhub heeft hier geen invloed op. Salonhub heeft jouw IP-adres binnen Google Analytics geanonimiseerd en ‘gegevens delen’ niet geactiveerd c.q. gedeactiveerd.

Recht van inzage, correctie, verzet en verwijdering,

Je hebt het recht om alle persoonsgegevens die Salonhub over je heeft verzameld in te zien en zonodig te corrigeren. Ook heb je het recht niet langer door Salonhub te worden benaderd met informatie over onze producten en diensten. Daarnaast heb je het recht om de door jou gegeven toestemming voor het gebruik van je persoonsgegevens te allen tijde in te trekken en/of je persoonsgegevens te laten verwijderen. Een en ander voor zover een dergelijk verzoek niet in strijd is met een wettelijke verplichting of zwaarderwegend redelijk belang van Salonhub.

Voor al deze gevallen kan je contact opnemen met Salonhub:privacy@salonhub.nl.

Klachtrecht

Indien je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Salonhub dan heb je het recht daarover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijn

Salonhub zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Je persoonsgegevens worden tot uiterlijk twee jaar na afhandeling van je (aan)vraag/onze overeenkomst bewaard, tenzij Salonhub op grond van wet- en regelgeving gehouden of in het kader van een (dreigend) geschil gerechtigd is de gegevens langer te bewaren.

Verstrekken van gegevens aan derden

Salonhub zal jouw gegevens uitsluitend aan anderen verstrekken indien dat nodig is voor de uitvoering van je aanvraag/onze overeenkomst dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van Salonhub persoonsgegevens verwerken wordt een verwerkersovereenkomst gesloten. Op die manier zorgt Salonhub voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die via de website van Salonhub via hyperlinks kunnen worden bezocht.

Beveiliging persoonsgegevens

Salonhub heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw persoonsgegevens tegen te gaan. Mocht er toch sprake zijn van een onvoldoende beveiliging of misbruik, neem dan contact op met privacy@salonhub.nl.

Wijzigingen

Salonhub behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient daarom aanbeveling dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 7 mei 2018.

Contactgegevens


Salonhub B.V.

De Millystraat 7
9471 AG Zuidlaren
T. 050 – 850 3710
E. privacy@salonhub.nl
KvK-nummer 73206229 

Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur.

Salonlab B.V.
KvK-nummer  73206938